Filter: Münzen / Briefmarken / Medallien

Los Nr. 309 | A12

0309-“20 Goldmark Giganten” Gigant Medaillen Sammlung

40
40
"20 Goldmark Giganten" Gigant Medaillen Sammlung, die großen Medaillen Ø 70 mm, Cu versilbert m. Teilvergoldung, limitiert