Filter: Plakate

Los Nr. 383 | A12

0383-Plakat V.D.A. “Deutsches Volkstum in Gefahr!” 1928

30
32
Plakat V.D.A. "Deutsches Volkstum in Gefahr!" 1928, Verein für das Deutschtum im Ausland, Landesverband Bayern, ca. 47 x 30 cm, Knickfalten