Filter: Krüge

Los Nr. 448 | A4

0448-Mettlach Bierkrug Wikinger Dekor Heinrich Schlitt Anfang 20 Jhdt.

60
60
Mettlach Bierkrug Wikinger Dekor Heinrich Schlitt Anfang 20 Jhdt., Beschädigung am Ausguss, ca. 41 cm